Aliĝo


Germana Esperanto-Kongreso kaj Eŭropa Esperanto-Kongreso estas konsiderataj kiel unu komuna kongreso, aliĝi eblas per unu aliĝilo, la kotizoj estas favoraj: por duobla kongreso kostas malpi ol ofte por unu renkontiĝo!

 Aliĝi eblas per reta aliĝilo, per poŝto, per retmesaĝo, fakse, telefone, persone.

1. Reta aliĝo: bonvolu plenigi la formularon. La kotizoj estas videblaj tie.

2. a Poŝta aliĝo: bv. elprinti la aliĝilon (paĝo_a kaj paĝo_b)  kaj resendi la paĝon_a kun viaj personaj datumoj al: 
       Interkultura Centro Herzberg (ICH) DE-37412 Herzberg an Harz, Grubenhagenstr. 6
    b Kolora faldfolio kun bildoj, varbcele. Por elŝuto bv. klaki al paĝo.1 (3.8 MB) kaj al paĝo.2  (5.3 MB).

3. Eblas aliĝi ankaŭ per telefono aŭ fakso +49/5521-5983 (bv. peti faks-funkcion telefone)

4. Ni akceptas aliĝojn ankaŭ en simpla retmesaĝo al esperanto-zentrum@web.de se vi havas problemon plenigi la formularon.

_________________________________________

Pagojn sendu al:
DEB, Sozialbank Mainz, BLZ: 550 205 00
Konto: 860 360 2
 
Internacie:
IBAN DE05550205000008603602
BIC BFSWDE33MNZ
 
aŭ:

UEA-konto: GEAA-N

________________________________________________________________________

Dankon por via aliĝo!

 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts