Programo


La provizoran programon vi povas vidi en la kolora faldfolio, kiu estas ankaŭ aliĝilo al la kongreso. 
Por elŝuti ĝin bv. klaki ĉi tien al paĝo.2  (5.3 MB).


Urbaj programoj

 

Jen tipa sceno, kiun vizitanto vidas dum Pentekosto en Herzberg. Dimanĉe posttagmeze la urbo montras sian tradician festan aspekton. La plej granda urba festo, la t.n. Schützenfest (festo de ĉasistoj) allogas amason de lokuloj kaj spektantoj. La urbestraro kaj la membroj de la Ĉasista Klubo surhavas sian tradician vestaĵon kaj en granda procesio marŝas tra la urbo al la festplaco, kie oni povas amuziĝi dum pluraj tagoj. Karuseloj, ludiloj, glitiloj, amuzparka atmosfero kun multe da manĝaĵ- kaj trinkaĵbudoj helpas krei bonan etoson.

Kongresaj programoj
Certe vi spertos multajn eventojn dum la kongresa semajno en la speciala esperplena atmosfero.
1. Distraj programeroj, surprizoj

 • Kantoj, muziko, dancado: La fama hungara parlamenta koruso ”Szená-torok” (Senatoroj) akceptis nian inviton, venos viziti Esperanto-urbon kaj kantos dum la kongreso. Georgo Handzlik  surprizos vin per siaj kantoj, Ralph Glomp kantos ŝlagrojn en Esperanto. Ankaŭ surstrate okazos kantado de lerneja grupo. Junaj polaj dancistoj montros sian arton.
 • Filatelaĵoj: La aktiva loka filatelista asocio planas filatelistajn agadojn en la Esperanto-urbo, ne nur dum la kongreso.
 • Radioamatoroj: La regionaj radioamatoroj volas eldoni 3.000 QSL-ricevkartojn kaj dissendi ilin en la tutan mondon.
 • Ekspozicioj: En la urba biblioteko okazos ekspozicio por Esperanto-kolektantoj. Filateliaj raraĵoj estos videblaj!
  En la kavalira salono de la kastelo Herzberg vi povos admiri grandan Esperanto-ekspozicion.
 • Festprocesio: La urboadministracio invitis nin partopreni la urban festprocesion je la 31-a de junio 2009. Bv. laŭeble kunporti belan popolkostumon kaj/aŭ flagojn.
 • Teatro, popolarto: Dum la vesperoj okazos diversaj buntaj vesperoj kun muziko, folkloro. La teatran vesperon prizorgos Christoph Frank, kiu prezentos al vi baronon Münchhausen.
 • Filmo, televido: Antaŭanoncis sin televida filmteamo, kiu volas filmi la tutan kongreson kaj produkti kompletan filmon pri Esperanto kaj la Esperanto-urbo.
 • Diskoteko: Por infanoj, junuloj kaj ĉiuj emuloj estos apartaj programeroj kaj diskoteko en la proksima junulardomo.
 • Lingvokurso: Esperanto fulmkursoj estos ofertataj ekz. por kunveturantaj familianoj, komencantoj.
 • Diservo: Okazos ekumena diservo en la preĝejo St. Joseph.
 • Ekskursoj: Vi povos elekti el 5 ekskursceloj krom urborigardado kaj vizito al la kastela muzeo en Herzberg.
 • Klasika muziko: La Klasika Trio de Herzberg kantos en Esperanto. Je la 2-a de junio okazos vespere Händel-festludo en la kastelo. Vi povos krommendi bileton por la evento.
 • Piroteknikaĵo: Je la 2-a de junio 2009, dum la adiaŭa vespero (ĉ.22-a horo) okazos piroteknika spektaklo.

 2. Prelegoj, kunsidoj

 • Prelegoj:  Multaj konataj prelegantoj, fakuloj, altrangaj, gravaj movadaj gvidantoj anoncis sian prelegon.
 • Kunsidoj: Okazos jarĉefkunveno de Germana Esperanto-Asocio kaj kunsido de EEU.
 • Fakkunsidoj: Pluraj fakaj asocioj anoncis sian kunsidon dum la kongreso.

 3. Eŭropa Konferenco

      Unu tago estos dediĉata al la konferenco kun tre interesa temo, kun fakprelegoj.
      Temo: Signifo de la falo de Berlina muro por interhomaj kontaktoj inter Orienta kaj Okcidenta Eŭropo.

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts