Gravaj informoj


Saluton!
Bonvolu ofte rigardi tiun ĉi paĝon, ni provas surprizi vin foje-foje per novaj, gravaj informoj, sciindaĵoj, vidindaĵoj.
Bondezirojn en 2009!
  Ne forgesu: la dua aliĝperiodo finiĝis la 31an de marto.
Aliĝo eblas en la lasta kategorio per reta aliĝilo, fakse, telefone.


7. Antaŭkongresa ekspozicio en la kastelo de Herzberg
10 tagojn antaŭ la kongreso Zsófia Kóródy, Peter Zilvar kun kunlaborantoj kaj helpantoj ĉe Interkultura Centro Herzberg organizis ekspozicion kiun inaŭguris urbestro Gerhard Walter en ĉeesto de lokaj politikistoj kaj Esperanto-amikoj. Esperanto montras sin por loka publiko kaj kompreneble la tabuloj, historiaj kaj nuntempaj materialoj, filatelaĵoj restos viziteblaj ĝis la fino de la kongreso. Detalojn legu kaj bildojn vidu ĉe http://esperanto-urbo.de (Aktuale kaj Fotoalbumoj). 6.   Prezidanto de EEU invitas kaj salutas

Sean O' Riain, prezidanto de Eŭropa Esperanto-Unio sendis sian salutmesaĝon al la kongreso kaj kore inviitas vin al baldaŭa renkontiĝo.

EEU-Kongreso okazas nun ĉiun duan jaron, kaj estas okazo por konentriĝi pri diskuto de la situacio de Esperanto en EU kaj en la 27 EU-landoj. Ĝuste tie pluraj homoj vidas la plej taŭgan eblecon antaŭenigi Esperanton je politika nivelo, pro diversaj kialoj kiujn ni diskutos. La nuna ekonomia krizo povus esti escepte grava okazo por Esperanto – memoru ke Profesoro Grin montris en sia raporto en 2005 ke la EU-landoj estas perdantaj €25 miliardojn ĉiujare pro manko de rolo por Esperanto – eble la plej multekosta antaŭjuĝo en la historio de la homaro! Kaj tiu mono ne koncernas la EU-tradukservojn, kiuj kostas nun €1.1 miliardojn, sed la ĝeneralajn kostojn de manko de komuna lingvo en la 27 EU-landoj, kaj inter ĝiaj 500 milionoj loĝantoj.

 

Aparte gravas ke la EO-movado agnosku la subtenon de germanaj politikistoj en Herzberg, kiu okupas tre centran lokon en la EU landoj.

 

Mi antauĝojas revidi vin baldaŭ en Herzberg!

 

Amike.

 

Seán Ó Riain

Prezidanto de EEU

 


 5. Donaco por Pasko: favor-kotiza aliĝperiodo plilongigita! Tiuj, kiuj aliĝos ĝis la 15-a de aprilo 2009, povos partopreni je favora kongreskotizo en la kongreso laŭ la kategorio "ĝis la 31a de marto 2009". Poste ni malŝaltos tiun eblon sur la kongresa hejmaĝo. 


4.  Jen alvoka mesaĝo de la urbestro de Herzberg - la Esperanto-urbo en kelkaj lingvoj. Li invitas vin ĉiujn kompreneble ankaŭ en Esperanto!

 Por vidi la filmeton kun s-ro Gerhard Walter, bv. klaki ĉi tien. (0.98 MB)


 3. Premio por la aliĝinto kun numero 100! (LKK decidis doni donacon al la 100a aliĝanto.) Ne forgesu: la unua aliĝkategorio finiĝos la 30an de novembro.
Gajnis donace unu ekskurson aliĝinto n-ro 100: Ján Vajs el Slovakio. Gratulojn!


2. Nombro de aliĝintoj: 342
     el 28 landoj: 
Belgio (BE),  Brazilo (BR), Bulgario (BG), Burundo (BI), Ĉeĥio (CZ), Ĉinio (CN),  Danio (DK), Francio (FR), Germanio (DE), Hispanio (ES), Hungario (HU), Irlando (IE), Italo (IT), Japanio (JP), Korea Respubliko (KR), Kroatio (HR), Kubo (CU), Latvio (LV), Luksemburgio (LU), Makedonio (MK), Malio (ML), Nederlando (NL), Pollando (PL), Rusio (RU), Senegalo (SN), Slovakio (SK), Slovenio (SL), Svedio (SE), Svislando (CH)


1. Alta protektanto:Christian Wulff, ministro-prezidanto de Malsupra Saksio (Niedersachsen) akceptis esti alta protektanto de nia kongreso. Se li ne povos persone ĉeesti, li sendos sian salutmesaĝon al la kongresanoj.


 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts