Kontaktoj


LKK:

Interkultura Centro Herzberg (ICH)
DE-37412 Herzberg/Harz
Grubenhagenstr. 6.

Tel: 0049/(0)5521-5983
Fakso: 0049/(0)5521-5983 (bonvolu peti fakssignalon)
Poŝtelefono: 0049/(0)160-98754-190
Retadreso: esperanto-zentrum@web.de

Kontaktpersonoj:
Peter Zilvar
Zsófia Kóródy

Kongresa kontonumero (viajn kongreskotizojn, pagojn bv. sendi al):

DEB, Sozialbank Mainz, BLZ: 550 205 00
Konto: 860 360 2
 
Internacie:
IBAN DE05550205000008603602
BIC BFSWDE33MNZ
 
aŭ:
UEA-konto: GEAA-N

 ________________________________________________________

Interkultura Centro Herzberg: detalojn, atingeblojn vidu ĉe: http://ic-herzberg.de


 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts