Kongresejo


Bildprezentado kun muziko pri la kongresejo ĉi tie. (13.3 MB). 
Fotojn pri la kongresejo ni prezentas en la Galerio.

La kongresejo estos la E.M.A. Gimnazio en Herzberg am Harz. Ĝi situas proksime al la urbocentro, tamen kvazaŭ en arbaro, apud la rivero Sieber en trankvila, senbrua, freŝaera parto de la urbo. Eĉ akvofalo estas en nur kelkminuta promen-distanco. 
En la tuja proksimeco troviĝas futbalplaco, junulardomo, ripozparko kun piknikejo, bakforno, rostadejo, ludplaco, artobjektoj, benkoj.

Situo:

  

Ejoj:

En la eleganta aŭlo de la moderna gimnazio estas teatra salono kun ĉ. 500 sidlokoj kaj krome kvin prelegejoj kun ĉiuj bezonataj teknikaĵoj por prezentadoj, fakkunsidoj, kunvenoj (po 30-75 sidlokoj).

En la junulardomo povos okazi kunvenoj de junaj kongresanoj, ludado, diskoteko.

 

Servoj:

En la alo funkcios bufedo por aĉeti kafon, biskvitojn, kukojn. En la apuda manĝejo (80 persona) estos servataj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj por la kongresanoj (laŭ aparta antaŭmendo).

 

Memzorgantejo: 

Tuj apud la kongresejo situas 2 gimnastikhaloj, la amasloĝejoj dum la kongreso.

 

 

ESPERANTO-URBO © 2008 LA-Arts